ภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 ( 26-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 975 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 ฝ่ายงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาระดับชั้น ปวช. และโควตา ระดับชั้น ปวส. เริ่มรับรายงานตัว เวลา 09.00 น. – 15.00 น. หลังจากลงชื่อรายงานตัว และรับเอกสารมอบตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นการถ่ายภาพชุดเครื่องแบบวิทยาลัยฯ เพื่อติดเอกสารมอบตัว ส่วนการรับมอบตัวโควตาระดับระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 และโควตา ระดับชั้น ปวส. รับมอบตัวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร