ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับ ครูนรินทร์ ศรีธิการ ( 19-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 867 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบดอกไม้และมอบองค์พระวิษณุกรรม แสดงความยินดีกับครูนรินทร์ ศรีธิการ แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับเลื่อยวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ พร้อมกล่าวอวยพรให้เจริญในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน โดยมีหัวหน้างานบุคลากรร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559