ภาพกิจกรรม
อวยพรปีใหม่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ( 12-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 707 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๕๙ แด่คุณรุจิรา โสภาศรี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์และครอบครัว พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนการทำข่าวให้วิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙