ภาพกิจกรรม
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ( 11-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 976 ครั้ง

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ งานวันเด็กแห่งชาติดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน มีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเด็กๆ และ ผู้ปกครอง ทั้งยังได้สานต่อโครงการบำรุงรักษาอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จนแล้วเสร็จก่อนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน