ภาพกิจกรรม
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 09-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1012 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดทำการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้น ปวช. และปวส. ทุกแผนกวิชาช่าง เริ่มรับสมัคร วันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 รอบเช้าเริ่มรับสมัครเวลา 08.30 น. – 11.30 น. รอบบ่ายเริ่มรับสมัครเวลา 13.00 น. – 15.30 น. ช่วงเวลารับสมัครเปิดจำหน่ายคู่มือรับสมัครทุกวัน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมอาคาร 2 ด้านหลังองค์พระวิษณุกรรม