ภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 ( 26-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1149 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 ฝ่ายงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาระดับชั้น ปวช. และโควตา ระดับชั้น ปวส. เริ่มรับรายงานตัว เวลา 09.00 น. – 15.00 น. หลังจากลงชื่อรายงานตัว และรับเอกสารมอบตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นการถ่ายภาพชุดเครื่องแบบวิทยาลัยฯ เพื่อติดเอกสารมอบตัว ส่วนการรับมอบตัวโควตาระดับระดับชั้น ปวช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 และโควตา ระดับชั้น ปวส. รับมอบตัวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับ ครูนรินทร์ ศรีธิการ ( 19-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1067 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบดอกไม้และมอบองค์พระวิษณุกรรม แสดงความยินดีกับครูนรินทร์ ศรีธิการ แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับเลื่อยวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ พร้อมกล่าวอวยพรให้เจริญในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน โดยมีหัวหน้างานบุคลากรร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 ( 19-01-2559 ) เพิ่มโดย suphan | เปิดดูทั้งหมด 995 ครั้ง
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( ภาคทฤษฎี ) ปีการศึกษา 2558 ( 18-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1182 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) ปีการศึกษา 2558 ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างก่อสร้างร่วมสัมมนา มอก. ( 18-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 977 ครั้ง
ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำคณะครู และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต และเหล็ก) จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา ได้เข้าใจในบทบานหน้าที่ของ สมอ. การจัดทำมาตรฐาน มอก. ข้อกำหนด มอก. การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มความรู้ด้านการมาตรฐานให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบวิชาชีพ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

อวยพรปีใหม่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ( 12-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 865 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๕๙ แด่คุณรุจิรา โสภาศรี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์และครอบครัว พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนการทำข่าวให้วิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ดูภาพกิจกรรม..

งานมหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ ( 11-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1433 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะความรู้ ความสามารถและศักยภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน นำเสนอผลงานให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม อาทิเช่น นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อวยพรปีใหม่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ( 12-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 778 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๕๙ แด่คุณนภาพร ขัตติยะ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และครอบครัว พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนการทำข่าวให้วิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ( 11-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1168 ครั้ง
เมื่อวัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ งานวันเด็กแห่งชาติดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน มีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเด็กๆ และ ผู้ปกครอง ทั้งยังได้สานต่อโครงการบำรุงรักษาอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จนแล้วเสร็จก่อนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 09-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1198 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดทำการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้น ปวช. และปวส. ทุกแผนกวิชาช่าง เริ่มรับสมัคร วันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 รอบเช้าเริ่มรับสมัครเวลา 08.30 น. – 11.30 น. รอบบ่ายเริ่มรับสมัครเวลา 13.00 น. – 15.30 น. ช่วงเวลารับสมัครเปิดจำหน่ายคู่มือรับสมัครทุกวัน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมอาคาร 2 ด้านหลังองค์พระวิษณุกรรม ดูภาพกิจกรรม..